Välkommen till vårt galleri

På den här sidan vill vi visa vad vi pysslar med.
Det är allt från Reijos konst och Irenes konsthantverk till saker i och kring Loforsen som är den vackra och spännande plats där vi bor och verkar.söndag 21 oktober 2012


Stenspjut

Ur träknotan växer en phallos likt ett spjut mot himmelen, den dolda viriliteten springer fram med full styrka som för att imponera på stenen.
Den gamla stenen, vilken under årtusenden slipats och färgats av Loforsens virvlande vatten, vilar oberört på trävännen som för att dämpa dess iver och lära den den största dygden, tålamod.
En sten ser tiden an med ett tålamod ett träd aldrig förstår, de lever i skilda tidsvärldar. När trädet har vuxit klart, fallit och förmultnat för länge sedan, ligger stenen fortfarande förnöjt på sin plats och skådar nya träd som växer upp, faller och förmultnar.

Reijo Rosendal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar